II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

Absolwenci szkół podstawowych

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych, w tym trudnym dla Was czasie, zachęcamy do zapoznania się z...

Dzień Otwarty

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych na Dzień Otwarty w II LO 21 marca 2020 roku...

HISTORIA SZKOŁY

Obecnie już ponad pięćdziesięcioletnia historia szkoły sięga wydarzeniami początku roku szkolnego 1956. Jej ówczesny dyrektor (wtedy jeszcze kierownik) szkoły Jan Chrzanowski dokonuje naboru do dwóch klas ósmych i jednej dziewiątej ( mamy wówczas do czynienia z tak zwanymi szkołami „jedenastolatkami”). Do tego czasu klasy te uczęszczały do innej szkoły- starszej od naszej – I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego nr 6.

Budynek naszej szkoły, w całości, do użytku oddano 31 stycznia 1957 roku. Mieściły się w niej – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 33. Powszechnie naszą szkołę zwano wtedy „Liceum na Jasnej”. A dlaczego? Z prostej przyczyny – ulica Komisji Edukacji Narodowej wtedy nie istniała (był tu piękny, wspaniały i bujny sad, w którym rosły przepiękne i bogate w owoce: jabłonie, grusze i śliwy). Do naszej szkoły wchodziło się od ulicy Jasnej. I tak przylgnęła do nas nazwa „liceum na Jasnej” (przecież funkcjonuje ona do dziś). Pierwszym dyrektorem (kierownikiem) szkoły został p. Jan Chrzanowski. Wspaniały nauczyciel języka francuskiego i łaciny. Jego zastępcą powołany został Mieczysław Czyż – nauczyciel języka rosyjskiego.

Pierwszą Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 33 stanowili:

 • Jan Chrzanowski – dyrektor szkoły (nauczyciel języka francuskiego i łaciny)
 • Mieczysław Czyż – zastępca dyrektora szkoły (nauczyciel języka rosyjskiego)
 • Michał Jaremczyszyn – nauczyciel chemii;
 • Anna Matykiewicz – nauczyciel języka polskiego;
 • Adela Konecka – nauczyciel języka rosyjskiego;
 • Janina Firkowska – nauczyciel języka niemieckiego;
 • Bronisława Chadrysiak – nauczyciel historii;
 • Janina Krawiec – nauczyciel muzyki;
 • Zdzisław Parada – nauczyciel geografii;
 • Teodozja Łopacka – nauczyciel języka polskiego;
 • Irena Melke – nauczyciel języka polskiego;
 • Cyprian Ochman – nauczyciel matematyki;
 • Jerzy Zaborowski – nauczyciel matematyki;
 • Edward Marszałek – nauczyciel geografii;
 • Romualda Warulik – nauczyciel biologii;
 • Edward Maresch – nauczyciel biologii;
 • Stefan Hampel – nauczyciel fizyki;
 • Marian Pawiński – nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Maria Perek – nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Maria Wieczorkowska – nauczyciel wychowania fizycznego;

oraz nauczyciele przedmiotów w klasach młodszych:

 • Jadwiga Sozańska;
 • Irena Niebielska;
 • Teresa Plesiewicz;
 • Adam Wojakowski.

W pierwszych latach działalności szkoły, szczególny wysiłek, oprócz pracy dydaktycznej, poświęcono na urządzanie pracowni i klaso – pracowni przedmiotowych. Szkoła od samego początku swego istnienia posiadała gabinet stomatologiczny i gabinet lekarski.

Szkoła (jak każda inna w mieście, czy to stopnia podstawowego czy średniego) posiadała swój własny emblemat – tarczę szkolną. Na filcowym czerwonym tle srebrny napis „Liceum Ogólnokształcące nr 33”. Noszono ją ze szczególną godnością i czcią.

Od września roku 1957 rozpoczęli pracę w naszej szkole nowi nauczyciele. Byli to:

 • Jan Szurgot – nauczyciel historii;
 • Bolesław Janowski – nauczyciel biologii;
 • Mirosław Słowiński – nauczyciel matematyki i fizyki;
 • Bronisław Jackowski – nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Kazimierz Miśkiewicz – nauczyciel muzyki;
 • Jadwiga Wągrowska, Mirosława Woskowska, Zbigniew Chrul, Zofia Adamowicz, Wanda Wrzesiak (Kochelak), Zbigniew Łęcicki i inni.

Bardzo ważnym w dziejach szkoły stał się rok 1959. W tym też roku odbyła się po raz pierwszy matura. Wówczas świadectwa dojrzałości (jak je wtedy zwano) otrzymało 15 absolwentów.

W latach 1958/1959 liczebność uczniów była tak duża, iż trzeba było wprowadzić dwuzmianowość zajęć w szkole. Młodzież starsza uczęszczała do szkoły od godziny 8.00 do 14.00, a młodzież klas młodszych od godziny 14.00 do godziny 20.00. Stan liczebny szkoły wynosił 621 uczniów, którzy uczęszczali do 17 oddziałów (klas), w tym 8 klas licealnych i 9 podstawowych.

28 stycznia 1962 roku szkoła otrzymuje imię Małgorzaty Fornalskiej, które nosi aż do roku 1990.

 Od miesiąca lutego 1963 roku następuje zmiana w kierownictwie. Dyrektor Jan Chrzanowski odchodzi ze szkoły. Nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Halina Gołoś (1963 – 1978). Funkcję wicedyrektora otrzymuje p. Ludwika Dąbrowska (1960 – 1963). Później na stanowisko wicedyrektora powołano p. Jana Szurgota (1963 – 1967).

W latach 1961 – 1963 pracę podjęli kolejni nowi nauczyciele. Byli to m.in. Irena Jagielska, Leon Łukaszewski, Romuald Sawicz, Stefania Szwarc, Janina Johanowicz, Teresa Miłek, Wiesława Rakowska, Barbara Kłyś (Sznajder), Stanisław Smyl, Eugeniusz Miłek, Maria Antoszewska (Dolecka), później nieco w roku 1964: Józef Ślepak, Zdzisława Dobrowolska i Marian Witczak.

 Oj, działo się wiele w tych wspomnianych latach 60 – tych. Prężnie działało Koło Turystyczno – Krajoznawcze pod kierownictwem p. Zofii Adamowicz i p. Edwarda Marszałka. Młodzież brała udział w rajdach, wycieczkach, obozach wędrownych i zimowiskach. Zwiedzała kraj, brała udział w konkursach turystycznych. Organizowano młodzieży szkolnej koncerty muzyczne pod auspicjami Filharmonii Łódzkiej. Młodzież spotykała się z wybitnymi w owych czasach ludźmi, takimi jak: Melchior Wańkowicz, Marian Załuski i inni.

W roku 1965 przeprowadzona zostaje w Polsce zmiana systemu oświaty. Następuje rezygnacja ze szkół „jedenastolatek”. W budynku szkoły uczą się od tej pory tylko uczniowie – licealiści. Od roku 1967/1968 szkoła zgodnie z reformą oświaty, rozpoczyna realizację nowych programów nauczania.

Następne dziesięciolecie (1970 – 1980), to początek pracy nowych nauczycieli: Mieczysława Mikołajczyka, Zofii Ślepak, Haliny Kowalskiej, Bogusławy Kikowskiej, Tadeusza Tasarza, Marii Chwałowskiej, Bogumiły Żukowskiej, Zofii Łyb, Grzegorza Słomskiego, Teresy Kotowskiej, Grzegorza Jagielskiego, Elżbiety Jankowskiej, Urszuli Bartosik, Jana Dutki oraz Antoniny Wojtczak, Wacława Grondysa, Wojciecha Kikowskiego, Barbary Lucimińskiej i Barbary Wągrowskiej.

W roku 1978 odchodzi na emeryturę dyrektor szkoły Halina Gołoś. Nowym dyrektorem zostaje wspaniały wieloletni nauczyciel fizyki p. Józef Ślepak. Funkcję tę pełnił do roku 1983.
Kolejnym dyrektorem szkoły zostaje powołany p. Krzysztof Jania – nauczyciel matematyki. Lecz po roku pracy na tym stanowisku odchodzi do pracy w Urzędzie Miasta do Wydziału Oświaty.

 Najdłużej pełniącym obowiązki dyrektora szkoły była p. Teresa Miłek – wieloletni nauczyciel matematyki. Funkcję tę pełniła od roku 1984 do roku 2003 ( 19 lat).
W roku 1990 Kuratorium Oświaty i Wychowania Delegatura w Sieradzu uchyla nadane szkole imię Małgorzaty Fornalskiej.

W roku 1999 organem prowadzącym dla szkoły zostało Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, a od roku 2002 utworzono w szkole pierwsze klasy ponadgimnazjalne, tworząc trzyletnie liceum ogólnokształcące z nową podstawą programową.

W roku 2003 funkcja dyrektora szkoły powierzona zostaje p. Małgorzacie Pokornowskiej – Konopce. Szkołę wyposażono w system alarmowy oraz całodobowy monitoring, wymieniono w całym budynku szkoły stolarkę okienną. Szkoła otrzymała od MENiS nowoczesną 15 – stanowiskową pracownię komputerową oraz 4 – stanowiskowe Multimedialne Centrum Informacyjne.

W roku 2005 pierwsze klasy ponadgimnazjalne przystąpiły do egzaminu maturalnego w/g standardów nowej matury.
Rok szkolny 2006/2007 uczniowie rozpoczynają w szkole, której nadano imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Szkoła obchodzi również jubileusz – 50 lecia swego istnienia. Zorganizowano Zjazd Absolwentów, pierwszy na taką skalę. Rok wcześniej, z tej okazji powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów II LO im. Jana Pawła II. Z wielką fetą zorganizowano Bal Absolwentów II LO, który odbył się we wrześniu 2006 roku w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli (odwołanie do galerii zdjęć – 50-lecie szkoły). Wzięło w nim udział ponad 600 osób. Uroczystości 50-lecia obchodzono hucznie w murach II LO. Odbyły się spotkania absolwentów z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. W organizację w/w uroczystości zaangażowali się sami absolwenci.

Obecna historia szkoły dopiero się tworzy. Jej dalszy ciąg nastąpi…